bipi

Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell of Gilwell, akit mi Bi-Pi-nek szólítunk, 1857-ben született Angliában. Szegény családban nevelkedett. Nagy hatással volt rá, hogy a természet közelében élhetett. Szeretett több dologgal foglalkozni: zongorázott, hegedült, színészkedett, és mindenekelőtt sok időt töltött a természetben, tanulmányozva azt. Jelentkezett a sandhurst-i katonai akadémiára, ahová fel is vették. A 13-as huszárokhoz került, akik akkor Indiában állomásoztak. Itt tovább foglalkozott a térképészettel, becserkészéssel, földerítéssel. 1899-ben részt vett Mafeking ostromán, ahol a holland telepesek oldalán harcolt a búrok ellen. A 217 napos sikertelen ostrom során Bi-Pi-re mély benyomást tett a lőszerhordással, élelmiszerszállítással, hírvitellel, sebesültek ápolásával megbízott fiúk ügyessége és találékonysága. Ez elgondolkodtatta, és úgy döntött, hogy szervez egy tábort ezeknek a fiataloknak Brownsea-szigetén 1907-ben, hogy kipróbálja ötleteit. Ez a tábor számunkra legenda.

Könyveket írt a fiataloknak, aminek nagy sikere és visszhangja is lett. Az érdeklődés Bi-Pi mozgalma iránt villámgyorsan terjedt. 13 év alatt meghódította a világot, ugyanis 1920-ban lett megszervezve az 1. cserkészvilágtalálkozó. Bi-Pi főleg a fiúkra koncentrált, de feleségének, Olave-nak köszönhetően a lányok érdeklődését is felkeltették. A katonai szolgálatot befejezte, és csak a cserkészetnek szentelte életét.

1938-ban megromlott az egészségi állapota. Visszavonult Kenyába, amit mindig is az otthonának tekintett. Itt is könyveket írt és rajzokat készített. 1941. január 8-án halt meg. Egyszerű sírban temették el Nyeriben.

Sírfelirata: „Robert Baden-Powell, a világ főcserkésze”, fölötte a fiú- és a lánycserkészjelvény.