Csapatunkat 1991 áprilisában Vitéz László és Tamás Zsuzsa helyi pedagógusok kezdték szervezni a kassai Körzeti Cserkésztanács felkérésére. Mint minden kezdet, így ez is nehéz volt. Nem rendelkeztek kellő tapasztalattal és nem volt cserkészmúltjuk. Csehszlovákia volt uralkodópártja a cserkészetet 40 éves hallgatásra ítélte. Az újrakezdőknek komoly problémákkal kellett megküzdeniük.

Őrsvezetőknek a helyi magyar gimnázium és mezőgazdasági szakközépiskola három-három diákja lett kiszemelve. A hat diák közül Sztascsák Szilvia és Szanyi Ágnes részt vettek a nyár folyamán a szilistyei őrsvezetőképző táborban. A két alapító tag közül Vitéz László, későbbi csapatparancsnok, részt vett a palásti segédtisztképző táborban. Így az 1991/92-es tanévben némi szaktudással indulhatott a munka két fiú és egy lányőrssel.

Az 1992-es év januárja lázas izgalomban telt el. Mindenki az újoncpróbára és a fogadalomtételre készült. E hónap folyamán levél érkezett a Szövetségről, melyben tudatták a csapatparancsnokkal, hogy Tornán is működik egy őrs. Felvettük velük a kapcsolatot és a csapat próbáztatasán részt vettek ők is. A próbáztatást Izso Anna és Szőke István kassai cserkésztisztek, valamint csapatparancsnokunk végezték.

A fogadalomtételre 1992 február 7-én került sor, amikor 24 jelölt tett fogadalmat. Az ünnepségen az iskola tanulóin kívül részt vettek: Hodossy Gyula az SZMCS ügyvezető elnöke, Zachariás István Szepsi polgármestere, Szőke István a kassai Körzeti Cserkésztanács elnöke, Obsuth György a Városi hivatal elnöke, Gábor Lajos református lelkész, Szmolnyicky Béla katolikus plébános, Köteles László az Együttélés politikai mozgalom képviseletében és Mihályi Molnár László az iskola igazgatója. Az ünnepi beszédek elhangzása után Gábor Lajos lelkész - aki a kezdetektől sokat segített, megáldotta a csapatot, annak zászlóját és megajándékozta a csapatot egy Bibliával.