Cserkészfogadalom:

"Én, … fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, melyekkel Istennek, hazámnak, nemzetemnek és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt, és azt mindenkor megtartom."

Kiscserkészígéret:

Én, … ígérem, hogy jó leszek. Ismerem a kiscserkésztörvényeket és azokat megtartom.